14 Mart 2011 Pazartesi

Öğretici metinler

Makale nedir? Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır?
Makale Nedir ? Makale Nasıl Yazılır?
Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.
Makale yazarken aşağaıdaki kriterler önemlidir:
-Anlatımda sade ve belirli bir formata uygun olursa daha iyi olur.
-Somut özellikler ön plandadır.
-Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlamak icap eder.
-Makele yazarken belirli bir konu yoktur. Yazar her konuda yazabilir.
-Gazetee dergi ve internette yayımlanır.
Ayrıca bilimsel standartlarda makale yazmak çok önemlidir. Örneğin çok önemli bir hipotezi ispatlasanız dahi eğer bu bilimsel makale formatına uygun değilse hiç bir bilimsel yayında itibar görmez hatta yayınlanmaz. Bu sebeple akademik kariyer sahibi insanlar makalelerini belirli bir formata uygun kalarak yazmak zorundadır. Bu okuyanların işini kolaylaştırır. Akademik bilgi düzeyi ve yazılan hipotezin doğruluğu ile ilgili makale arasında bilimsel bilgi düzeyi açısından direk bir bağlantı olmasa da, bilimsel makale yazma alışkanlığınız ve formata uygunluğunuz karşı tarafın sizi değerlendirmesinde rol oynayabilir. Akademik süreçde bilimsel dünyaya sunulan bir bilgi demetinin başarısı, anlaşılır bir düzeydeki dille ve formatına uygun bir biçimde karşı tarafın yargı gücüne sunulmuş olma özellikleri ile doğru orantılıdır.
  Türk Edebiyatında Makale Yazarları Ve Eserleri
• Mukaddime
•  Mes Prisons Muahezenamesi
•  Renan Müdafaanamesi
• Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
• Evrak-ı Eyyam
• Nesr-i Harp
• Nesr-i Sulh
• Millî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız
• Aziz İstanbul
• Eğil Dağlar (makale - sohbet)
• Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (makale - inceleme)
• Pazartesi Konuşmaları
• İyi Vatandaş İyi İnsan
•  Büyük Türkiye Rüyası (makale - eleştiri)
•  Kültür ve Dil (makale I eleştiri)
•  Nesillerin Ruhu (makale - eleştiri)
• Edebiyat Üzerine Makaleler
• Yusufçuk (makale ve konferansları)

11 Mart 2011 Cuma

Öğretici Metinler

Öğretici metinler :Bilgi vermek amacıyla yazılırlar. Öğretici metinler günlük hayatın gerçeklerini, tarihi olayları, felsefi düşünceleri ve bilimsel gerçekleri anlatan metinlerdir. Öğretici metinler genelde kelimelerin ilk anlamlarıyla oluşturulduklarından, bu metinler okuyucuda aynı izlenimi bırakırlar.

Garip Akımı

Garip akımı son dönem Türk edebiyatında çığır açan bir anlayış olarak görülür.